Privacy Policy

Adatvédelmi szabályzat letöltése vásárlók számára itt

Adatvédelmi szabályzat letöltése üzleti partnerek számára itt

Adatvédelmi szabályzat letöltése állásra pályázók számára itt

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT VÁSÁRLÓK SZÁMÁRA

Tiger Stores Hungary Zrt.

 

 A Tiger Stores Hungary Zrt. ("mi"), mint adatkezelő kötelesek vagyunk a Rád vonatkozó személyes adatokat védeni, és célunk, hogy személyes adataid feldolgozása során is biztonságban érezhesd magad, mivel magánéleted fontosságát elismerjünk és tiszteletben tartjuk. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti azt, hogyan kezeljük (pl. gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és egyéb módon dolgozzuk fel) a Rád vonatkozó személyes adatokat. A Rád vonatkozó személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, valamint a jogszabályokban foglaltak szerint kezeljük.

 

1. KIK VAGYUNK?

A személyes adataid kezeléséért felelős társaság:

Név: Tiger Stores Hungary Zrt.
Cím: 1015. Budapest, Batthyány u. 56.
Email: hr.hu@tiger-stores.hu 

 
2. MIÉRT KEZELÜNK RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT? MILYEN JOGALAPUNK VAN ERRE?
Rád vonatkozóan személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk:
 1. hogy az általad kért termékeket és szolgáltatásokat nyújtsuk, melyekre az adatokat gyűjtöttük;
 2. a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a Veled folytatott kommunikáció céljából
  • A fenti a) és b) bekezdésben foglalt célokból azért szükséges a Rád vonatkozó személyes adatok kezelése, hogy a Veled kötött szerződést teljesítsük vagy a szerződéskötés előtt az általad kért lépéseket megtegyük. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.

    

 3. a hozzánk benyújtott követelések vagy igények kezelése
  • A Rád vonatkozó személyes adatok kezelése azért szükséges, hogy a Veled kötött szerződést teljesítsük. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
  • A Rád vonatkozó személyes adatok kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, hogy a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeket teljesítsük, jótállási igényeket intézzük vagy termékeink és szolgáltatásaink minőségét javítsuk. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) és f) pontja.
  • Ha bármely igény vagy követelés intézése egészségügyi adatok kezelését is igényli, akkor az ilyen jellegű érzékeny személyes adatokat hozzájárulás esetén kezeljük vagy abban az esetben, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 9. cikke (2) bekezdésének a) vagy f) pontja.

    

 4. térfigyelő kamerák felvételei
  • Az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, hogy gondoskodjunk a biztonságról és megakadályozzuk a lopást, és a bolti tolvajlást dokumentáljuk és a rendőrségnek bejelentsük. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

 

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELHETÜNK RÁD VONATKOZÓAN?

Rád vonatkozóan kizárólag a fenti 2. pontban meghatározott konkrét célokból kezelünk személyes adatot, és azt is csak akkor, ha szükséges. A személyes adatok alábbi kategóriáit kezelhetjük:

 1. Szokásos személyes adatok, mint például:
  • Elérhetőséghez szükséges alapadatok (pl. neved, címed, telefonszámod és emailcímed)
  • Fényképek (Alkalmanként különleges eseményeken, pl. boltmegnyitón, újbóli megnyitáson, akciók vagy egyéb kampányok alkalmából boltjainkban fényképfelvételeket készíthetünk. Ilyen fényképezés esetén a bolt bejáratánál mindig kihelyezünk erre figyelmeztető táblákat, és ha a különleges esemény egy területre korlátozódik, akkor ennek a területnek a közvetlen környezetében helyezünk ki figyelemfelhívó táblákat). Olyan fotókat is kezelhetünk, melyeket valamilyen versennyel kapcsolatban adsz be, amiben részt veszel.)
  • Fizetésre használt kártyák
  • Vásárlói múlt
  • Részvétel versenyeken és eredmények
  • Térfigyelő kamerák felvételei
  • Panasz benyújtása esetén az általad megadott információk

    

 2. Érzékeny személyes adatok, mint például:
 • Ha olyan vásárlói panaszt nyújtasz be, amiben egészségügyi adatok szerepelnek, akkor a Zebra a panasz intézése céljából szükséges egészségügyi adatokat gyűjti és kezeli. Az egészségügyi adatok rendszerint Tőled származnak. Érzékeny személyes adatokat kizárólag akkor kezelünk, ha ahhoz hozzájárulásodat adtad.

 

4. HOGYAN GYŰJTJÜK A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

 Rendszerint közvetlenül Tőled gyűjtjük a Rád vonatkozó személyes adatokat. Azonban más forrásukból is gyűjthetünk személyes adatokat, pl.:

 1. internetes források, pl. közösségi média

  

5. KIVEL OSZTJUK MEG A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Rád vonatkozó személyes adatokat megoszthatjuk:

 1. a dán központunkkal: Zebra A/S
 2. a velünk együttműködő beszállítókkal és szolgáltatókkal, pl. az általunk értékesített termékek szállítóival, szolgáltatókkal, műszaki támogatással, IT tanácsadókkal, ellátókkal és pénzintézetekkel, többek között biztosítókkal. Ha további tájékoztatást szeretnél azokról a szervezetekről, melyeknek a személyes adataidat továbbítjuk, akkor keress bennünket!
 3. hatóságokkal, pl. az adóhatósággal vagy a rendőrséggel.
 4. közösségi médiaplatformokkal, pl. a Facebookkal, Instagrammal és a Twitterrel.

Ha harmadik fél adatfeldolgozót bízunk meg azzal, hogy részünkről személyes adatokat kezeljen, akkor az adatkezeléssel írásban bízzuk meg, és erre olyan adatfeldolgozót választunk, aki az adott adatkezelésre irányadó technikai és szervezési biztonsági intézkedésekre megfelelő garanciát nyújt, és az adatfeldolgozót arra kötelezzük, hogy nevünkben utasításaink szerint járjon el, és az adatfeldolgozók igénybevételére vonatkozó valamennyi jogszabályi előírást tartsa be. Ezenkívül írásban megfelelő adatvédelmi és információbiztonsági előírásokat követelünk meg az ilyen harmadik fél adatfeldolgozókkal szemben.

Időről időre arra is szükség lehet, hogy más feleknek adjuk át személyes adatokat pl. bármely (természetes vagy jogi) személynek vagy olyan szervezetnek, melynek a jogszabály erejénél fogva esetlegesen kötelesek vagyunk személyes adatokat szolgáltatni, ideértve többek között a rendészeti szerveket, pénzintézeteket, és az államot vagy helyi önkormányzatokat.

Személyes adatokat továbbíthatunk társasági átszervezés, vállalatértékesítés, eszközök engedményezése, egyesülés, befektetések kivonása vagy a pénzügyi helyzetünkben vagy bármely kapcsolt vállalkozásunk pénzügyi helyzetében bekövetkező más változások esetén is.

Végezetül személyes adatokat akkor is továbbíthatunk, ha jogos érdekünk védelme miatt szükséges (kivéve, ha ez sértené a jogaidat, szabadságaidat és érdekeidet) vagy megítélésünk szerint azért szükséges, hogy megfeleljünk a vonatkozó jogszabályoknak, jogszabályi és szabályozási kötelezettségeinknek, eleget tegyünk hatósági megkereséseknek és felszólításoknak.

 

6. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Rád vonatkozó személyes adatokat addig kezeljük, amíg a szükséges abból a célból, amelyre az adatokat gyűjtöttük vagy később feldolgozzunk. Az általános szabály az, hogy a velünk kötött szerződés vagy a vásárlásod évétől számított legalább 8 évig őrizzük a vásárlói szerződést és vásárlás adatait. Ha a fent említett célok elérése érdekében szükséges, akkor még tovább is őrizzük a személyes adataidat. Ennél tovább őrizzük a Rád vonatkozó személyes adatokat abban az esetben is, ha erre a jogszabály kötelez bennünket, vagy ha az adatokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges megőrizni.

Az alábbi típusú személyes adatokra vonatkozóan rendelkezünk adatmegőrzési szabályzattal:

 • A marketing célokból kezelt adatokat a cél elérését követően töröljük, pl. promóciók esetében a díj átadásáig vagy a promóció végéig.
 • A vásárlói igényekre vagy követelésekre vonatkozó információkat az igény vagy követelés előterjesztését követő 5 év elteltével töröljük.
 • A térfigyelő kamerával készült felvételeket általában a rögzítést követően 3 nap múlva töröljük kivéve, ha valamely jogvita rendezése ennél hosszabb megőrzést tesz szükségessé.
 • Pénzügyi adatokat (pl. számlákat) a 2000. évi C. számviteli törvény előírásai szerint legalább 8 évig őrizzük.

 

7. MI VAN AKKOR, HA KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADATAIDAT MEGADNI?

Bizonyos esetekben legalább bizonyos személyes adatokat meg kell ahhoz adni, hogy szerződést lehessen kötni.

Ezért ha ezeket az adataidat nem adod át, akkor lehet, hogy nem tudjuk az általad kért szolgáltatást nyújtani.


8. MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET HOZTUNK
?

Biztonsági intézkedéseket valósítunk meg annak érdekében, hogy a Rád vonatkozó személyes adatokat megvédjük a manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől és illetéktelen hozzáféréstől. A biztonsági eljárásainkat a technológiai legújabb vívmányaira figyelemmel folyamatosan átdolgozzuk.

Gyakorlatilag nem lehetséges 100%-os biztonságot biztosítani, azért nem tudjuk garantálni, hogy az adatok tökéletesen védettek olyan személyekkel szemben, akiknek sikerül a biztonsági intézkedéseinket megkerülni és az adatokhoz hozzáférni. Erre tekintettel az adataidat saját felelősségekre adod át.

 

9. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZEL?

Általánosságban az alábbi jogaid vannak:

 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni, azok helyesbítését vagy törlését kérni.
 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, és az adatkezelés korlátozását kérni.
 • Hozzájárulásodon alapuló adatkezelés esetén jogosult vagy a hozzájárulást bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonásod előtt a hozzájárulásod alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni (adathordozhatóság).

Ezekre a jogokra feltételek vagy korlátozások is vonatkozhatnak. Ezért nem biztos például, hogy adott esetben jogosult vagy adataidat hordozni – ez az adatkezelési tevékenység adott körülményeitől függ. Sőt, ha például a személyes adataid törlését kéred, akkor lehet, hogy nem tudjuk az általad igényelt szolgáltatást nyújtani.

Panaszodat bármikor előterjesztheted az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÜZLETI PARTNEREK SZÁMÁRA

Tiger Stores Hungary Zrt.

A Tiger Stores Hungary Zrt. ("mi") mint adatkezelő kötelesek vagyunk a Rád vonatkozó személyes adatokat védeni, és célunk, hogy személyes adataid feldolgozása során is biztonságban érezhesd magad, mivel magánéleted fontosságát elismerjünk és tiszteletben tartjuk. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti azt, hogyan kezeljük (pl. gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és egyéb módon dolgozzuk fel) a Rád vonatkozó személyes adatokat. A Rád vonatkozó személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban valamint a jogszabályokban foglaltak szerint kezeljük.

 1. KIK VAGYUNK?

A személyes adataid kezeléséért felelős társaság:

Név: Tiger Stores Hungary Zrt.

Cím: 1015. Budapest, Batthyány u. 56.

Cégjegyzékszám: 01-10-048570

Levelezési cím: 1015. Budapest, Batthyány u. 56.

Telefon: (+36 1) 225 7115

Email: hr.hu@tiger-stores.hu

 

2. MIÉRT KEZELÜNK RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT? MILYEN JOGALAPUNK VAN ERRE?

Rád vonatkozóan személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk:

 • hogy az általad kért szolgáltatást nyújtsuk, melyre az adatokat gyűjtöttük;
 • szolgáltatásokkal és az általad képviselt vállalkozással, hatósággal vagy szervezettel fennálló üzleti kapcsolatunkkal összefüggésben a Veled folytatott kommunikáció céljából
 • a marketing és egyéb kommunikációnk részeként
  • A Rád vonatkozó személyes adatoknak ezekből a célokból történő kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, hogy Veled és az általad képviselt üzleti vállalkozással, hatósággal vagy szervezettel kommunikáljunk, termékeinket és szolgáltatásainkat értékesítsük és a boltjainkban tartandó rendezvényekről értesítsünk. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.

 

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELHETÜNK RÁD VONATKOZÓAN?

Rád vonatkozóan kizárólag a fenti 2. pontban meghatározott konkrét célokból kezelünk személyes adatot, és azt is csak akkor, ha szükséges. A személyes adatok alábbi kategóriáit kezelhetjük:

Szokásos személyes adatok, mint például:

 • Elérhetőséghez szükséges alapadatok (pl. neved, címed, telefonszámod és emailcímed az általad képviselt vállalkozásnál, hatóságnál vagy szervezetnél)

 

4. HOGYAN GYŰJTJÜK A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

Rendszerint közvetlenül Tőled vagy az általad képviselt vállalkozástól, hatóságtól vagy szervezettől gyűjtjük a Rád vonatkozó személyes adatokat. Azonban más forrásukból is gyűjthetünk személyes adatokat, pl.:

 1. internetes források, pl. közösségi média
 2. kapcsolt vállalkozásaink és partnereink.

 

5. KIVEL OSZTJUK MEG A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Rád vonatkozó személyes adatokat megoszthatjuk:

 1. leányvállalatokkal és partnerszervezetekkel, ha ehhez jogos érdekük fűződik;
 2. a velünk együttműködő beszállítókkal és szolgáltatókkal, pl. szolgáltatókkal, műszaki támogatással, IT tanácsadókkal, ellátókkal;
 3. hatóságokkal.

 

6. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Rád vonatkozó személyes adatokat addig kezeljük, amíg a szükséges abból a célból, amelyre az adatokat gyűjtöttük vagy később feldolgozzunk. Általánosságban az várható, hogy a Rád vonatkozó személyes adatokat akkor töröljünk, amikortól megszűnsz az általad addig képviselt üzleti vállalkozás, hatóság vagy szervezet kapcsolattartója lenni.

 

7. MI VAN AKKOR, HA KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADATAIDAT MEGADNI?

Bizonyos esetekben legalább bizonyos személyes adatokat meg kell ahhoz adni, hogy szerződést lehessen kötni.

Ezért, ha ezeket az adataidat nem adod át, akkor lehet, hogy nem tudjuk az általad kért szolgáltatást nyújtani.

8. MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET HOZTUNK?

Biztonsági intézkedéseket valósítunk meg annak érdekében, hogy a Rád vonatkozó személyes adatokat megvédjük a manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől és illetéktelen hozzáféréstől. A biztonsági eljárásainkat a technológiai legújabb vívmányaira figyelemmel folyamatosan átdolgozzuk.

Gyakorlatilag nem lehetséges 100%-os biztonságot biztosítani, azért nem tudjuk garantálni, hogy az adatok tökéletesen védettek olyan személyekkel szemben, akiknek sikerül a biztonsági intézkedéseinket megkerülni és az adatokhoz hozzáférni. Erre tekintettel az adataidat saját felelősségekre adod át.

 

9. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZEL?

Általánosságban az alábbi jogaid vannak:

 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni, azok helyesbítését vagy törlését kérni.
 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, és az adatkezelés korlátozását kérni.
 • Hozzájárulásodon alapuló adatkezelés esetén jogosult vagy a hozzájárulást bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonásod előtt a hozzájárulásod alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni (adathordozhatóság).

 

Ezekre a jogokra feltételek vagy korlátozások is vonatkozhatnak. Ezért nem biztos például, hogy adott esetben jogosult vagy adataidat hordozni – ez az adatkezelési tevékenység adott körülményeitől függ. Sőt ha például a személyes adataid törlését kéred, akkor lehet, hogy nem tudjuk az általad igényelt szolgáltatást nyújtani.

Panaszodat bármikor előterjesztheted az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÁLLÁSRA PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA

Tiger stores hungary zrt.

 

A Tiger Stores Hungary Zrt. ("mi") mint adatkezelő kötelesek vagyunk a Rád vonatkozó személyes adatokat védeni, és célunk, hogy személyes adataid feldolgozása során is biztonságban érezhesd magad, mivel magánéleted fontosságát elismerjünk és tiszteletben tartjuk. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti azt, hogyan kezeljük (pl. gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és egyéb módon dolgozzuk fel) a Rád vonatkozó személyes adatokat. A Rád vonatkozó személyes adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, valamint a jogszabályokban foglaltak szerint kezeljük.

 

1. KIK VAGYUNK?

A személyes adataid kezeléséért felelős társaság:

Név: Tiger Stores Hungary Zrt.

Cím: 1015. Budapest, Batthyány u. 56.

Cégjegyzékszám: 01-10-048570

Levelezési cím: 1015. Budapest, Batthyány u. 56.

Telefon: (+36 1) 225 7115

Email: hr.hu@tiger-stores.hu

 

2. MIÉRT KEZELÜNK RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT? MILYEN JOGALAPUNK VAN ERRE?

Rád vonatkozóan személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk:

 • tájékoztassunk Téged az új álláslehetőségekről, melyek a munkaerő-kereső portálunkon keresztül létrehozott állásprofilodhoz illik
 • felmérjük kompetenciáidat, tulajdonságaidat és szakképzettségedet, hogy el tudjuk dönteni, hogy tudunk-e számodra a társaságunknál állást ajánlani
  • Az ezekből célokból azért szükséges a Rád vonatkozó személyes adatok kezelése, hogy szerződéskötés előtt az általad kért lépéseket megtegyük (azzal, hogy egy általunk meghirdetett állást megpályázol). A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja.
  • Az adatkezelés jogos érdekünk érvényesítéséhez is szükséges, hogy a toborzás folyamatát irányítsuk és az állásra a legmegfelelőbb munkavállalót megtaláljuk. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.
 • Konkrét célok és jogalapjuk:
  • A vonatkozó jogszabályok kötelezhetnek bennünket arra, hogy a vízumodra/útleveledre vonatkozó adatokat kezeljünk. A jogalap az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja.

 

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELHETÜNK RÁD VONATKOZÓAN?

Gyűjthetünk információkat a tehetségről, a munkaerő-felvétel és a pályázat részleteiről, képzettségről és elvégzett tanfolyamokról, gyűjthetjük a motivációs levélben és az önéletrajzban szereplő adatokat, korábbi munkaviszonyokra vonatkozó adatokat és referenciákat, végzettségre, szakképesítésre, nyelvtudásra és egyéb kompetenciákra vonatkozó adatokat, teljesítményértékelés részleges eredményét, személyiségi teszted eredményét, személyes fejlődési tervet és hajlandóságot áthelyezésre, vízum és útlevéladatokat és minden nyilvántartásba vett és/vagy nyilvánosan elérhető információt.

 

4. HOGYAN GYŰJTJÜK A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az alább felsorolt módokon gyűjthetünk személyes adatokat:

 1. közvetlenül Tőled, például a pályázati eljáráson keresztül;
 2. partnerszervezetektől vagy leányvállalatoktól, például a pályázati eljáráson keresztül;

   

 3. harmadik felektől, köztük
 1. külső munkaerő-toborzó cégektől.

 

5. KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT?

A személyes alapadataidat, mint például a neved, a fenti 4. pont (i) bekezdésében felsorolt személyekkel vagy cégekkel is megoszthatjuk.

 

6. MEDDIG ŐRIZZÜK MEG A RÁD VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT?

A felvételt nem nyert álláspályázókra vonatkozó adatokat a felvételi eljárás befejezését követően töröljük kivéve, ha az álláspályázó a hosszabb megőrzési időhöz hozzájárult. A felvételt nyert álláspályázókra már a munkavállalókra érvényes adatvédelmi szabályzat vonatkozik.

 

7. MI VAN AKKOR, HA KÖTELEZŐ SZEMÉLYES ADATAIDAT MEGADNI?

Önként döntöd el, hogy melyik személyes adatodat adod meg. Azonban ha nem adod át egy adott álláslehetőséggel kapcsolatban kért adatokat, akkor nem biztos, hogy figyelembe tudjuk venni a jelentkezésedet az adott állásra.

Ezenkívül, ha olyan szakképesítésed is van, melyről nem szólsz, akkor azt nem tudjuk a figyelembe venni, ha állást tudnánk neked ajánlani.

 

8. MILYEN BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKET HOZTUNK?

Biztonsági intézkedéseket valósítunk meg annak érdekében, hogy a Rád vonatkozó személyes adatokat megvédjük a manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől és illetéktelen hozzáféréstől. A biztonsági eljárásainkat a technológiai legújabb vívmányaira figyelemmel folyamatosan átdolgozzuk.

Gyakorlatilag nem lehetséges 100%-os biztonságot biztosítani, azért nem tudjuk garantálni, hogy az adatok tökéletesen védettek olyan személyekkel szemben, akiknek sikerül a biztonsági intézkedéseinket megkerülni és az adatokhoz hozzáférni. Erre tekintettel az adataidat saját felelősségekre adod át.

 

9. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZEL?

Általánosságban az alábbi jogaid vannak:

 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni, azok helyesbítését vagy törlését kérni.
 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatok kezelése ellen tiltakozni, és az adatkezelés korlátozását kérni.
 • Hozzájárulásodon alapuló adatkezelés esetén jogosult vagy a hozzájárulást bármikor visszavonni, ami nem érinti a visszavonásod előtt a hozzájárulásod alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Jogosult vagy a Rád vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni (adathordozhatóság).

 

Ezekre a jogokra feltételek vagy korlátozások is vonatkozhatnak. Ezért nem biztos például, hogy adott esetben jogosult vagy adataidat hordozni – ez az adatkezelési tevékenység adott körülményeitől függ. Sőt ha például a személyes adataid törlését kéred, akkor lehet, hogy nem tudjuk az általad igényelt szolgáltatást nyújtani.

Panaszodat bármikor előterjesztheted az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Vissza a tetejére
Cookie-k használatával hasznos adatokat gyűjtünk webhelyünk használatának módjáról, hogy tökéletesíthessük azt. Harmadik felek számára is engedélyeztük a cookie-használatot statisztikák összeállítása érdekében a webhelyünkön tett látogatásokról. A webhely további böngészésével beleegyezik a cookie-k használatába. Itt találhat további információkat arról, hogy miként használjuk a cookie-kat, és hogy miként tilthatja le azokat a webhelyünkön.